دسته: سبک زندگی

کارگران روزمزدِ دور میدانی؛ دویدن در پیِ یک لقمه نان – فروشگاه آپ 0

کارگران روزمزدِ دور میدانی؛ دویدن در پیِ یک لقمه نان – فروشگاه آپ

روزنامه همدلی – آسو محمدی: زمان، تسخیرناپذیر به ظهر می‌رسد‌. ونک به سمت تجریش، سوار بی‌آرتی‌های خط ۷ می‌شوم. د‌ر امتد‌اد‌ پیاد‌روها همه‌چیز عاد‌ی است، به مید‌ان قد‌س که می‌رسی، باید‌ جور د‌یگری ببینی

اعتیاد به بازی‌های دیجیتال، عارضه هزاره سوم – فروشگاه آپ 0

اعتیاد به بازی‌های دیجیتال، عارضه هزاره سوم – فروشگاه آپ

روزنامه آسمان آبی – علیرضا شریفی‌یزدی: کارکردن در فضای مجازی انواع مختلفی دارد که یکی از این کارها بازی‌های دیجیتال است، اما این‌طور نیست که بگوییم هر کسی که مشغول بازی‌های دیجیتال شد، به...

جشنواره زمستان داغ خرید باکس – فروشگاه آپ 0

جشنواره زمستان داغ خرید باکس – فروشگاه آپ

زمستانی به روزتر ازهمیشه با شال و کلاه‌های مد روز خرید باکس جشنواره زمستان داغ خرید باکس، تجربه خریدی هوشمندانه و بر اساس مد روز، که می‌توانید شال و روسری و کلاه‌های محبوب خود...