دسته: مهارت های زندگی

چرا عکس خودمان را دوست نداریم؟! – فروشگاه آپ 0

چرا عکس خودمان را دوست نداریم؟! – فروشگاه آپ

– ترجمه از هدی بانکی: قرار بود برای تعویض گواهینامه رانندگی اقدام کنم و از آنجاییکه می‌دانستم عکسی که در آن قرار می‌گیرد باید تا ده سال آینده همانجا بماند می‌خواستم حتما بهترین تصویر...